polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA

Życie pisze najlepsze scenariusze, które inspirują i uczą. Nasze nawyki, pasje i codzienne aktywności przeplatane są spostrzeżeniami, refleksjami wartymi utrwalenia. Wszystkimi tymi wartościowymi śladami naszych przemyśleń dzielimy się w notatkach, z których powstają blogi…


Przed szóstą rano