polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
Dlaczego?

Naszym wyłącznym celem jest pomoc ludziom i organizacjom, tak aby lepiej i efektywniej działali.

Jak?

Swoje cele PIF realizuje poprzez projektowanie jak najlepszych procesów, tak aby wszystkie podejmowane działania i wydarzenia kończyły znaczącymi osiągnięciami dla zespołów. Każdy projektowany przez nas proces jest mocno osadzony w rzeczywistości funkcjonalnej organizacji, z którą pracujemy.

Czas, energia i pieniądze, które Klient angażuje nawet w najprostsze wspólne inicjatywy nakłada na nas odpowiedzialność za doskonałe przygotowanie procesu, tak aby korzyści z projektu przekraczały znacząco koszty związane z wdrożeniem.

Zakres działania

W pracy z organizacjami wykorzystujemy nasze silne strony i doświadczenie w następujących obszarach:

Facylitacja – pomagamy naszym Klientom podejmować lepsze decyzje biznesowe, poprawiać relacje w zespole lub przeprowadzać najtrudniejsze rozmowy. więcej

Szkolenia – wraz Klientem budujemy wewnętrzną siłę organizacji do wspierania i osiągania jej celów.więcej

Doradztwo – wspólnie analizujemy zagrożenia, dylematy I kwestie, które przeszkadzają w osiąganiu operacyjnej efektywności.więcej