polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
Konsulting procesu

Współpracujemy z Klientami zawsze wtedy kiedy potrzebują wprowadzić zmiany lub poprawić sytuację.

Tworzymy środowisko oraz projektujemy i facylitujemy procesy dla organizacji i zespołów.

Stosujemy wszechstronne i integracyjne podejście, które zapewnia że nasze projekty są praktyczne, realistyczne i kompletne.

Nasze podejście opiera się na zaangażowaniu osób w analizowanie różnic i podobieństw aby następnie poszukiwać rozwiązań wykraczających poza ich indywidualne wizje tego co jest możliwe.

Jesteśmy konkretni, rzeczowi i pragmatyczni.

Koncentrujemy się na procesach wspierających uczenie się (ludzi i organizacji) po uprzednim gruntownym zrozumieniu, co i dlaczego dzieje się w organizacji.

Problemy rozwiązane

Wiemy, że ludzie chętnie angażują się w zadania, co do których są przekonani, że będą dla nich rozwojowe lub przyniosą korzyści. Jeśli nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy tym o co jesteś proszony a tym co rzeczywiście chcesz zrobić, szansa na prawdziwe zaangażowanie wszystkich sił w działanie jest niska.

Stoimy na stanowisku, że podejmowanie decyzji jest łatwe. Trudne jest natomiast podejmowanie decyzji, które ludzie będą popierać i w których realizację naprawdę się zaangażują.

Zaangażowanie pojawia się zawsze w wyniku zaoferowania możliwości wyboru oraz współudziału w tworzeniu.

Pracujemy z Klientami w taki sposób, aby przekazać im zarówno naszą wiedzę ekspercką obejmującą zagadnienia techniczne, jak również trenujemy ich umiejętności interpersonalne, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafili skutecznie działać w podobnych sytuacjach.

Właściwe pytania

Cechuje nas myślenie projektowe szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy potrzebne jest innowacyjne podejście do zagadnienia.

Promujemy zespołowe podejście do innowacji. Wierzymy, że takie podejście ma wiele do zaoferowania. Pozwala znajdować rozwiązania wykonalne technicznie, w ramach dobrej strategii biznesowej, w efekcie oferując realne korzyści dla ostatecznego klienta i rynkową szansę dla firmy.

Wspieramy cały proces - od etapu szukania inspiracji, poprzez budowanie koncepcji aż do jej wdrożenia.

Opracowujemy indywidualne kwestionariusze, szablony wywiadów oraz badania, które wspierają naszą pracę z Klientem.

Obszary funkcjonalne: