polski instytut facylitacji

Polski Instytut Facylitacji
Peter Drucker Edward de Bono George Patton
Dlaczego
Brzmi znajomo?

Większość spotkań w jakich uczestniczę to kompletna strata mojego czasu.

Znów spotkanie? To nie ma sensu… Poświęcimy kilka godzin, będziemy kręcić się w koło i do niczego nie dojdziemy. To już było.

Trudno wyegzekwować realizację zadań od członków zespołu projektowego. Nie ma tej energii, która była w zespole na początku. Jest za to pełno napięć i nieporozumień. Często się kłócimy.

Dlaczego warto zatrudnić facylitatora?

Facylitator zaplanuje i przeprowadzi proces w taki sposób aby: