polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
Co to jest

Indywidualny Program Kariery jest 3–6 miesięcznym programem wsparcia dla przedstawicieli wysokiego szczebla kadry zarządzającej w procesie zmiany lub rozwoju ich dotychczasowej drogi zawodowej.

IRK może być elementem outplacementu indywidualnego lub programem rozwojowym mającym na celu weryfikację i ewentualną modyfikację dotychczasowej ścieżki zawodowej.

W zależności od potrzeb program może być prowadzony w języku polskim lub angielskim.

Dla kogo

Program IRK jest adresowany do managerów wyższego i najwyższego szczebla zarządzania w organizacji.

Potrzeba zmiany kierunku w karierze zawodowej może wynikać z okoliczności zewnętrznych bądź wewnętrznej motywacji Klienta.

Zmiana może dotyczyć:

Jak to robimy?

Wspólnie z klientem budujemy projekt mający na celu określenie preferencji, kompetencji oraz obszarów rozwoju.

Istotnym elementem procesu jest promowanie wizerunku kandydata w świecie wirtualnym poprzez opracowanie zaawansowanego profilu w portalach społecznościowych typu Linked-In. Dodatkowym atutem jest profesjonalna wizualizacji fotograficzna tworzona we współpracy z doświadczonym specjalistą współpracującym ze znanymi agencjami i serwisami ekonomicznymi typu Bloomberg News.

Nasz Klient w ramach programu współpracuje z: 

Coaching prowadzony w ramach programu oparty jest o model partnerskiej refleksji rozwinięty przez Petera Senge jednego z ojców teorii organizacji uczących się. Ten rodzaj coachingu jest mocno osadzony w rzeczywistości organizacyjnej Klienta i ma na celu przyspieszoną naukę oraz uzyskiwanie wymiernych rezultatów zawodowych.