polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
Nasze podejście

Facylitacja w stosowanej przez nas formie to konsulting procesu.

Wykorzystujemy zróżnicowane podejście do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w  jakiej funkcjonują zespoły i organizacje. Naszym zdaniem jeden model czy też metoda nie znajdują uniwersalnego zastosowania.

Decyzje o wyborze metody, podejściu i technologii zapadają podczas spotkania z Klientem i osobami decydującymi.

Ustalamy wówczas jaka będzie najlepsza droga do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i wyników, z uwzględnieniem dostępnych zasobów oraz wartości obowiązujących w organizacji.

Naszym celem jest budowanie wspólnie z Klientem procesów, które ułatwiają i stymulują wspólną efektywną pracę.

facylitacja - zespół - jedność

Facylitacja jest procesem, podczas którego osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, neutralna oraz nie posiadająca możliwości podejmowania decyzji, wchodzi w relację z grupą w taki sposób aby pomóc jej zidentyfikować i rozwiązać problemy a także podejmować decyzje, mające na celu podniesienie efektywności grupy.

Głównym zdaniem facylitatora jest wspieranie grupy w podnoszeniu efektywności poprzez poprawę procesu interakcji.

Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator

W praktyce

Opierając się na zdefiniowanych celach dostosowujemy zawartość programów, zapewniamy trenerów-facylitatorów oraz konsultantów o adekwatnym profilu.

Czas trwania programu oraz jego forma są podporządkowane celowi jakim jest jak najszybsze uruchomienie nowych umiejętności w codziennej praktyce lub osiągnięcie konkretnego celu.

W trakcie interaktywnych warsztatów uczestnicy otrzymują silną informację zwrotną, a po ich zakończeniu podejmujemy kontrolę rezultatów, której efektem są działania wzmacniające.

Proces współpracy z nami przebiega w następujących krokach: