polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
Brzmi znajomo?

Efektywność działania?

W naszym Instytucie koncentrujemy się na poprawie efektywności działania.

Wspieramy organizacje rozwijające nowe podejście do szkoleń. Pomagamy im odejść od typowego podejścia hierarchicznego, w którym trener jest posiadaczem informacji a jego rolą jest dzielnie się wiedzą, w taki sposób aby pozostała ona w głowach uczestników programu.

Budujemy wspólnie z klientami zintegrowane procesy przepływu wiedzy, umiejętności i informacji, których celem jest wprowadzenie trwałej zmiany oraz efektywne wdrożenie nowych kompetencji.

Jak to robimy?

Przygotowanie:

Realizacja:

Podczas naszych szkoleń uczestnicy aktywnie sprawdzają nowe pomysły, ćwiczą nowe zachowania i dzielą się doświadczeniem oraz ideami z pozostałymi uczestnikami.

Szkolenia realizowane przez Instytut są podobnie dynamiczne jak intensywna sesja na sali fitness. Dbamy o dobrą rozgrzewkę, dobieramy właściwy zestaw ćwiczeń aby zakończyć sesją wyciszającą i pozwalającą na utrwalenie efektów. Tworzymy środowisko oraz projektujemy procesy wspierające uczenie się.