polski instytut facylitacji

polski instytut facylitacji
Polski Instytut Facylitacji
FACYLITACJA
iaf kinharvie
Współpraca Międzynarodowa

Członkowie zespołu zostali przeszkoleni według standardów i są członkami International Association of Facilitators.

Przy opracowywaniu programów współpracujemy z Kinharvie Institute of Facilitation. Łączymy dzięki temu znajomość polskich realiów oraz wieloletnie doświadczenie konsultantów z rynku brytyjskiego.

W porozumieniu z Klientem część programu może być prowadzona przez konsultantów brytyjskich bądź zorganizowana na terenie Wielkiej Brytanii.